© Jordi Bernado
© Jordi Bernado
© Jordi Bernado


1997   'Arquitectura de Flandes', Barcelona
Lay out of the exhibition, Col.legi de Arquitectes, Barcelona, curator: Marc Dubois

Location: Col.legi de Arquitectes, Placa Nova 5, ES-08003 Barcelona
Collaborators: Tony Van Nuffelen