1984   'Betreffende het ontwerp 'Orde' - Het zwembad van Willy Valcke te Aalst' [NL]
Published in 'Interbellum' n°4/2, Gent