1987   'Henry van de Velde' [NL]
icw Norbert Poulain, published in 'Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen' n° 87.04, Tielt [NL]

download pdf