1995   'Synagoge de Delme (1878)'
Analyse en onderzoek naar geometrische verhoudingen