Art intervention by Ignace Van Ingelgom _ 3D-image: © Patrice Siebenaler
© Patrice Siebenaler
© CKA


2004   Academie, Politiecommissariaat, Bibliotheek, Wilrijk
Uitbreiding van de bestaand administratief gebouw

Locatie: Bist / Doornstraat, 2610 Wilrijk
Medewerkers: Kurt Van Belle, Pieter Van den Dorpe, Charlotte Van Damme
In samenwerking met Ignace van Ingelgom (art intervention)