2003   Transfer, Nieuwpoort - Oostende
Voorstellen voor overzet aan de watergeulen van Nieuwpoort en Oostende

Locatie: 8460 Nieuwpoort / 8400 Oostende
Medewerkers: Pieter Van den Dorpe