2013  IMG_ASO_NIELS DONCKERS, Portfolio met foto's van Niels Donckers over het proces/uitvoering van het CKA-masterplan in Aalst, herziene en uitgebreide versie
2012  IMG_ZMM_REINER LAUTWEIN, Portfolio met foto's van Reiner Lautwein van de museale inrichting van het Zeeuws Museum te Middelburg
2010  IMG_ART, Portfolio met 66 CK-foto's van kunst(installaties)
2009  A] PART, CKA-Edition #1 _ Film van Peter Downsbrough _ DVD oplage 1000