1984   'Betreffende het ontwerp 'Orde' - Het zwembad van Willy Valcke te Aalst'
Gepubliceerd in 'Interbellum' n┬░4/2, Gent