2011   'Learned from...'
Tkest over het mentorschap van Pieter De Bruyne, te publiceren in het boek (2012)

download pdf